Regulamin sklepu internetowego

WŁAŚCICIELEM SKLEPU WIOLA.EU JEST FIRMA:

PPHU WIOLA JAROSŁAW RECZKA
UL. KWIATOWA 1
55-095 SZCZODE
NIP: 911 136 35 78

Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie WIOLA.EU Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się, zrozumieniem i zaakceptowaniem wszystkich postanowień Regulaminu i informacji w nim zawartych.

Słowniczek

Sprzedawca – firma:
PPHU WIOLA JAROSŁAW RECZKA
UL. KWIATOWA 1
55-095 SZCZODE 

Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupu na stronie internetowej wiola.eu, w tym konsument,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (zakupu mebli lub zabawek) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego. 

Informacje ogólne

 1. Po wciśnięciu przycisku Dodaj do koszyka Klient wypełnia formularz zamówienia podając:
  1. wybrana forma zapłaty za meble,
  2. dane adresowe i kontaktowe,
  3. aktualny numer telefonu (ułatwia kontakt z Klientem w szczególności przy dostawie),
  4. dane do faktury (na życzenie).
 2. Powyższe dane niezbędne są do sprawnego zrealizowania zamówienia. Ich brak może wydłużyć czas realizacji.
 3. Wszystkie zamówienia przesyłane przez Klienta są potwierdzane przez zespół firmy Wiola. Potwierdzenie maila wiadomością zwrotną daje pewność jej odczytania.
 4. Wszystkie meble i zabawki sprzedawane przez Firmę Wiola są fabrycznie nowe.
 5. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon bądź – na życzenie Kupującego –faktura VAT.
 6. Firma Wiola zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności i uczciwości takiego zamówienia.

Dostawa i termin realizacji

 1. Cena podana na stronie sklepu nie obejmuje kosztów transportu. Stawka za transport mebli doliczana  jest automatycznie po otwarciu zakładki z wybranym produktem i uzależniona jest od wybranej opcji zapłaty.
 2. Termin realizacji uzależniony jest od aktualnych stanów magazynowych (np. wybranego koloru) i zwykle trwa on od 2 do 14 dni roboczych(od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem soboty, niedzieli oraz świąt).
 3. Termin realizacji zamówienia:
  a) płatność z góry – czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili potwierdzenia otrzymania wpłaty na konto firmy Wiola
  b) płatność przy odbiorze – czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od chwili potwierdzenia zamówienia przez firmę Wiola. W tytule przelewu należy podać imię, nazwisko oraz numer zamówienia.
 4. Dzień przed dostawą zespół Wiola kontaktuje się z Klientem poprzez pocztę elektroniczną, by poinformować o przewidywanym terminie dostawy, w celu sprawnego przygotowania się do odbioru. Należy mieć na uwadze, że godziny dostawy są przybliżone i mogą ulec zmianie w wyniku warunków panujących na drogach bądź z innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy.
 5. W związku z tym, że przewoźnik (jak również kurier, który ma paczkę powyżej 30kg) nie wnosi towaru do mieszkania/domu i innych lokali, Klient we własnym zakresie organizuje pomocy do rozładunku i wniesienia mebli.
 6. Meble pakowane są w paczkach do samodzielnego montażu. Wewnątrz opakowania znajdują się wszelkie niezbędne do montażu akcesoria oraz instrukcja.
 7. Z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. brak mebli na stanie magazynowym, wydłużony cykl produkcyjny niektórych modeli) termin dostawy może się przedłużyć. O ewentualnym wydłużeniu oczekiwania, Klient informowany jest telefonicznie bądź mailowo.

Godziny dostaw:

a) kurier: poniedziałek-piątek w godzinach 8.00 – 16.00
b) nasz transport – poniedziałek-sobota w godzinach 8.00 – 22.00

3 Płatności

 1. Za każdy przedmiot zakupiony w Sklepie Wiola.eu Klient zobowiązany jest do uiszczenia ceny uwzględniając również koszt transportu.
 2. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia. W przelewie do kwoty produktu należy doliczyć koszt transportu.
 3. Dane do przelewu:
  PPHU WIOLA Jarosław Reczka,Kwiatowa 1,5 5 095 Szczodre
    Nr. konta w  M bank  38 1140 2004 0000 3102 6044 2787

4 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie formularza zwrotu na adres mailowy biuro@wiola.eu
 2. Konsument otrzyma formularz zwrotu wraz z pakietem informacji przesyłanego przez zespół Wiola po złożonym zamówieniu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się dla umowy sprzedaży, w której przedsiębiorca wydaje towar – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta   lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 8. Adres zwrotu towaru będzie podawany po kontakcie mailowym lub telefonicznym.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 10. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Usługodawca informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Rękojmia i gwarancja

 1. Na wszystkie towary stanowiące przedmiot zakupu udzielona zostaje gwarancja producenta.
 2. Gwarancja producenta niezależna jest od prawa wykonywania rękojmi z tytułu wad fizycznych i prawnych rzeczy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, w tym w szczególności wynikającymi z Kodeksu cywilnego.

Reklamacje

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne Kupujący kieruje na adres email Sprzedawcy, biuro@wiola.eu.
 2. W e-mailu należy podać nr zamówienia, nazwę produktu, kolor, opis brakującego lub uszkodzonego elementu oraz przesłać zdjęcia uszkodzonego elementu.
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, płyt, nie będą uwzględniane.
 1. Ze względu m. in. na ustawienia monitora bądź oświetlenie, kolorystyka płyt i wybarwienie tkanin mogą się nieznacznie różnić od gotowego produktu. Nie stanowi to podstawy do reklamacji ani roszczeń wynikających z uprawnień rękojmi bądź gwarancji.
 2. Reklamacje wynikające z winy kuriera będą uwzględnione tylko wtedy, gdy zostanie spisany protokół szkody przy kurierze w dniu dostarczenia przesyłki. Prosimy zatem sprawdzić przesyłkę po jej otrzymaniu aby uniknąć kłopotów i nerwów związanych z uszkodzeniem towaru.

Postanowienia końcowe

 1. Informacje znajdujące się na stronie wiola.eu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. Sprzedawca zapewnia Kupującym ochronę danych osobowych, używanych wyłącznie dla realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 8 Polityka prywatności

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883) „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą ustawą Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Wiola do celów marketingowych i ewidencyjnych.
 3. Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Sprzedawcę do:
  a) przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę lub podmioty, którym Sprzedawca zleca czynności niezbędne dla wykonania umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,
  b) przetwarzania jego danych osobowych w celu informowania go o produktach oferowanych przez  Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące.